Utracie pracy bardzo często towarzyszą negatywne emocje i obniżenie samooceny. Stabilna sytuacja zawodowa, która dotychczas była jednym ze źródeł naszego zadowolenia, ustępuje miejsca niepewności. Najczęściej znamy przyczynę swojego zwolnienia i możemy wyciągnąć jakieś wnioski. A jeśli pracodawca wypowiada nam umowę bez uzasadnienia?

Kiedy możesz złożyć odwołanie?

Niezależnie od tego, czy zwolnienie odbywa się za wypowiedzeniem, czy w drodze rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – przyczyny muszą zostać przez pracodawcę jasno określone. Jeśli tak nie jest – stanowi to podstawę do odwołania się od nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy. Zgodnie z przepisami, takim odwołaniem zajmie się sąd pracy (w którego okręgu znajduje się nasz zakład lub wykonywana jest praca). Ważną informacją, której nie może przeoczyć osoba zamierzająca złożyć takie odwołanie jest okres na jego wniesienie – pracownik ma na to siedem dni (od daty otrzymania wypowiedzenia).

Skorzystaj z pomocy kancelarii adwokackiej

Doświadczenia osób, które zmagały się z tym problemem pokazują, że nie warto zajmować się tym w pojedynkę i zadanie to warto powierzyć profesjonalistom. Kancelaria adwokacka jest miejscem, do którego powinniśmy się udać po otrzymaniu takiego wypowiedzenia. Prawnicy zbadają sprawę i ustalą odpowiednią taktykę. Z pewnością nie pierwszy raz będą mieli do czynienia z tego typu problemem, a doświadczenie i znajomość przepisów prawnych pozwolą im obrać właściwą strategię.

Jak to wygląda w praktyce?

Jeśli zdążyliśmy z odwołaniem w terminie, sąd pracy przeprowadzi postępowanie i podejmie decyzję. Jaki więc może być finał naszej sprawy? Jeśli odwołanie zostanie rozpatrzone na naszą korzyść (a więc wypowiedzenie zostanie uznane przez sąd jako nieuzasadnione), możemy otrzymać odszkodowanie lub zostać przywróconymi do pracy. Decyzją będzie odszkodowanie wtedy, gdy uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy okażą się niemożliwe lub bezcelowe. W dwóch przypadkach sąd może zamienić żądanie przywrócenia do pracy na odszkodowanie – jeśli pracownik jest w ciąży lub jeśli zalicza się do osób w wieku przedemerytalnym. Co istotne, pracodawca w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania nie będzie miał możliwości wyboru formy roszczenia za pracownika.

Wysokość odszkodowania zależy od kilku czynników. Jeśli mamy do czynienia z umową na czas nieokreślony, wtedy pracownik otrzyma odszkodowanie w wysokości jego wynagrodzenia za okres wymówienia. Jeśli wadliwe wypowiedzenie natomiast dotyczy umowy na czas określony, kwota odszkodowania wynosi tyle, ile wynagrodzenie za czas trwania tej umowy (jednak co najwyżej za trzy miesiące). Limity te mogą zostać przekroczone, o ile pracownik udowodni wysokość szkody, jej przyczynę związaną z umyślnym działaniem pracodawcy oraz jego winę. Również w przypadku podjęcia przez sąd decyzji o przywróceniu do pracy zostanie zasądzone wynagrodzenie – jego wysokość będzie zależała od tego, jak długi był okres pozostawania bez pracy oraz czy poszkodowany jest w ciąży, objęty ochroną okresu przedemerytalnego lub przebywa na urlopie macierzyńskim.

Podsumowując, problem wypowiedzenia umowy bez uzasadnienia może być rozwiązany na naszą korzyść – warto jednak zwrócić się z nim do doświadczonych prawników, którzy profesjonalnie zajmą się naszą sprawą.

Powrót do strony Kancelarii Adwokackiej Łódź.